Wat wordt bedoeld met groenafval en tuinafval?

Met tuinafval en groenafval doelen we op takken, snoeiafval en bladafval.